Haptonomie en haptotherapie
Denken en voelen moeten in balans zijn om stabiel en stevig in het leven te staan. In onze leefwereld wordt de nadruk vaak gelegd op het denken en het weten. Gevoelens worden als onbetrouwbaar weggezet waardoor het contact met je emoties verstoord kan raken en er klachten kunnen ontstaan van lichamelijke of psychische aard. De haptonomie neemt het eigen lichaam als uitgangspunt bij het oplossen van problemen. Het lichaam is de drager van gevoelens en emoties en heeft een geheugen voor gevoels ervaringen uit het verleden; deze worden niet altijd begrepen of herkend. Haptonomie gaat over bewustmaken van emoties, die in het lichaam bewegen, dmv aanraken, gesprekken en oefeningen.

Haptotherapie is de therapievorm van de haptonomie. Uitgangspunten van deze therapie zijn voelen en ervaren. Het helpt je ontdekken waar de klachten vandaan komen zodat je ze tenslotte zelf kan oplossen. Er wordt gekeken naar de relatie tussen gevoel en lichamelijke gewaarwordingen. Je leert te luisteren naar de signalen van je lichaam en daar op een goede manier mee omgaan. Wij negeren die stoptekens vaak omdat het niet uitkomt, omdat dat lastig is of omdat je nooit geleerd hebt om te luisteren. Dit kan leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties of het ontstaan van lichamelijke en psychische klachten. Andersom kan ook: door te luisteren naar je lichaam kan je ontdekken wat er dwars zit.