Voor wie?
Als je moeite hebt met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Als je niet goed meer weet wat je wilt. Als je het gevoel hebt dat je niet lekker in je vel zit zonder dat je meteen de vinger kan leggen waar dat precies vandaan komt. Bij onvrede met een bestaande situatie of niet (meer) weten wat je wilt of voelt. Het gevoel dat het anders moet maar je weet niet precies wat en hoe (zingeving).

Als je problemen hebt met acceptatie of verwerking van ziekte, verlies of handicap. Bij depressieve klachten en verwerkingsproblemen. Zo ben ik ook verbonden aan de Vruchtenburg, een centrum voor mensen met kanker en hun naasten. Zie daarvoor de link naar de Vruchtenburg.

Het gevoel dat je lichaam je in de steek laat of niet meer van jou is.

Bij spanningsklachten en stress, bij (langdurige) lichamelijke en/of geestelijke overbelasting, burn out. Als je je eigen grenzen niet meer herkent ga je daar makkelijk over heen Bij klachten als hyperventilatie, spierspanningsklachten met name in nek, rug en schouders. Angst, onrust en slaapstoornissen.

Bij lichamelijke klachten zonder medische oorzaak. Pijn en ziekte kunnen een signaal zijn dat er iets aan je leven veranderd moet worden. Zo kan ziekte een geweldige impuls tot verandering en groei zijn. Vaak weet je ergens diep van binnen dat het niet goed met je gaat, maar pas als je lichaam klachten geeft weet je dat het echt op een andere manier moet.

Als je problemen hebt met intimiteit en nabijheid. Als het al moeilijk is de ander in je buurt te laten komen is het nog moeilijker hem of haar aan te raken.